Veiligheid in jachtenbouw

VeroMetal® IMO-gecertificeerd

In de jachtbouw hecht men al vele jaren grote waarde aan het gebruik van gecertificeerde materialen om zo de veiligheid te garanderen. Midden vorige eeuw is daarom al de voorloper van de IMO in het leven geroepen. Ook voor de afwerking van oppervlakken is het borgen van veiligheid en certificering van belang.

De gebruikte producten moeten aan bepaalde kwalificaties voldoen om veilig in de scheepvaart toegepast te mogen worden. Daarnaast leg je als organisatie het productieproces vast zodat alle producten volgens alle eisen worden geproduceerd. In de jachtenbouwbranche wordt dat gereguleerd en gecontroleerd middels een IMO-certificering. Uitsluitend geaccrediteerde instituten mogen een IMO certificaat uitgeven.

VeroMetal® heeft deze IMO-certificering voor alle metalen, voor zowel de watergedragen als oplosmiddelhoudende variant. De combinatie van VeroMetal®, aangebracht op een IMO-gecertificeerd basismateriaal, voldoet aan de eisen die in de jachtenbouw gesteld worden.

Belang van gecertificeerde producten

Een opdrachtgever wil dat zijn jacht voldoet aan alle regelgeving. De werf of aannemer is verantwoordelijk dat dit gebeurd. De aannemer geeft deze verplichting door aan zijn toeleveranciers. Maar de werf of aannemer blijft eindverantwoordelijk. Mocht iemand in de keten onzorgvuldig omgaan met de regelgeving, dan bestaat het risico dat bij controle door een gecertificeerde instantie, het jacht niet goedgekeurd wordt en aangepast moet worden.

Controle is noodzakelijk. Er zijn voorbeelden van misleidende communicatie waar men probeert te overtuigen dat men IMO gecertificeerd is, maar dat de echte certificaten ontbreken. Soms wordt er aangeboden om een test te doen, maar een test alleen geeft geen garantie en is onvoldoende. Om te vermijden dat ongekeurde producten gebruikt worden, is belangrijk om daadwerkelijk naar een certificaat te vragen. Het daarop vermelde nummer kan gecontroleerd worden bij de organisatie die de certificering uitgevoerd heeft.

Wanneer architecten en designers ontwerpen met uitsluitend veilige en gecertificeerde producten, helpt dat problemen bij de realisatie te voorkomen.